Home >> Products Show >> View Products
piston pin
2010-6-23 16:41:56

piston pin for Caterpillar , Komatsu and Cumins

 

 piston pin for caterpillar

 Brand  Model & P No.   Pin Dia(mm)  Pin Length(mm)
 Cat.  3304  43.2  95.23
 Cat.  D330C  38.1  94.8 
 Cat.  3306,3306T  38.12  95.22 
 Cat.  3406B,3406DITA  50.81  112.37
 Cat.  320B  38  84.3
 Cat.  D330  38.13  95
 Cat.  D330  46  95 
 Cat.  D3412  50.8  112.4
 Cat.  D3304  43.2  95.4
 Cat.  8N3102M  43.18  
 Cat.  8N1382  38.12  
 Cat.  9N5249  43.19  
 Cat.  8N3182  38.12  
 Cat.  D4/D315  46.038  
 Cat.  7N9805  43.18  

 Piston Pin for Komatsu

 Brand  Model & P No.   Pin Dia(mm)  Pin Length(mm)
 Komatsu  S4D102/6D102  34  84.3 
 Komatsu  6D95  30  74.3 
 Komatsu  4D95  30  74
 Komatsu  S6D125  48  104.4
 Komatsu  4D94  30  74
 Komatsu  4D105-5  40  84 
 Komatsu  6D105  40  84
 Komatsu  S6D105  40  84
 Komatsu  SA6D105  40  86
 Komatsu  SA6D106  40  86
 Komatsu  S6D108  45  85 
 Komatsu  S6D110  40  91
 Komatsu  4D130  44  102 
 Komatsu  S6D155  60  130
 Komatsu  D155  60  130
 Komatsu  SV6D170  68  142
 Komatsu  S6KT  34  84 

 
Print 】 【 Close
Tel:0086-714-6553027 Fax:0086-714-6553257Address:No.21-4,Shunjia Four Seasons City,Yanan Road,Huangshi ,Hubei,China
粤ICP备00000000号